0 items in the shopping cart
  • No products in the cart.

 

Privacy Policy

เพราะความไว้วางใจของท่านคือสิ่งสำคัญ ทาง PIM123™ ต้องขอขอบคุณที่วางใจในร้านของเรามาโดยตลอด ทางเราจึงขอแจ้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับจากท่านผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานบนเว็บไซต์ www.pim123.com อันประกอบไปด้วยการจัดเก็บ การใช้งาน การแบ่งปัน และการกระทำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน

ข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ของท่านที่ให้ไว้กับทางเว็บไซต์ www.pim123.com จะถูกจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัยและถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงนี้เรียบร้อยแล้ว โดยท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ ดังนี้

เราเลือกจัดเก็บและใช้งานข้อมูลอย่างไร?

เราเลือกจัดเก็บข้อมูลจากท่านเฉพาะที่จำเป็น เช่น ชื่อ ที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้า อีเมล์และเบอร์โทรศัพท์

นอกจากนั้นข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่านจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ ได้แก่:

  • โปรแกรมที่ท่านใช้ค้นหาเว็บไซต์ของเรา
  • เวลา วันที่ และข้อมูลที่ท่านค้นหา
  • หน้าเว็บไซต์ของเราที่ท่านเข้าเยี่ยมชม
  • เว็บไซต์ก่อนหน้าที่เข้าชมเว็บไซต์ของเรา

สิ่งเหล่านี้จะถูกจัดเก็บด้วยความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล รวมถึงนำไปใช้งานอย่างเหมาะสม โดยเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ต่อลูกค้าทุกท่าน เช่นเพื่อการให้ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม หรือเพื่อให้บริการหลังการขายเป็นไปด้วยดี

ทางร้านถือว่าข้อมูลต่างๆ ที่ท่านได้ให้เรามาได้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของร้านโดยสมบูรณ์ หากเกิดข้อมูลหาย หรือเกิดความเสียหาย ด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม ทางเราไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับหรือไม่?

ทางเราจะจัดเก็บข้อมูลของท่านที่ได้รับมาจากการใช้งานเว็บไซต์ www.pim123.com ไว้อย่างปลอดภัยที่สุด โดยจะเปิดเผยเพียงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าเอง เช่น เปิดเผยข้อมูลการจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้ทำการจัดส่งสินค้า หรือมิฉะนั้นจะเปิดเผยเมื่อถูกขอให้เปิดเผยตามกฎหมายเท่านั้น

เราเก็บข้อมูลของท่านเพื่ออะไร?

การเก็บข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้การบริการท่านเป็นไปโดยสะดวก และเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์ รวมถึงสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นไปนั่นเอง

ทำไมถึงโฆษณาออนไลน์ของร้านเราบ่อยนัก?

เนื่องจากทางร้านได้ใช้บริการ Google AdWords Remarketing โฆษณาของทางร้านเราจึงปรากฏอยู่บ่อยครั้ง โดย Google จะจำหมายเลข Browser ของท่าน แต่ไม่สามารถระบุตัวตนหรือเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของท่านได้

หากต้องการกำหนดการเข้าถึงโฆษณาดังกล่าว ท่านสามารถเลือกรับโฆษณาได้ที่ Google Ad Preferences page หรือเลือกที่ Opt out of interest-based advertising entirely by cookie settings

ทางร้านสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายของเว็บไซต์ได้หรือไม่?

เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของนโยบายอยู่เสมอ เนื่องจากทางเรามีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขนโยบายในการรักษาข้อมูลดังกล่าวได้อยู่ตลอดเวลา โดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในช่วงเวลาดังกล่าว

ทางร้านเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์หรือไม่?

ข้อความ เนื้อหา ภาพ เสียง คลอบคลุมถึงส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเรา ถือเป็นสิทธิ์ของทางร้านโดยชอบด้วยกฎหมาย

หากมีการลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อจำหน่ายหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาต ทางร้านสามารถดำเนินการตามกฎหมายได้ทันที

ติดต่อเราได้อย่างไร

หากต้องการร้องเรียน หรือติชมนโยบายการรักษาข้อมูลดังกล่าว สามารถติดต่อเราได้ที่ [email protected]